Giúp các công ty Điều hướng thay đổi Tư Vấn Tài Năng Đọc thêm Giúp các công ty Điều hướng thay đổi Tư Vấn Tài Năng Đọc thêm

Tư Vấn Miễn Phí

Dịch Vụ

Commodities Trading Service

Audit and assurance is all about meticulous data analysis. Everything needs to be checked, double checked, and triple checked.

read more
Structured Finance Advisory

Bonds and commodities are much more stable than stocks and trades. We allow our clients to invest in the right bonds & commodities.

read more
Investment Management

Companies dislike the term ‘turnaround consulting’ because it represents failure. The truth is that turnaround consulting represents success.

read more

Phòng Đầu Tư Quản Lý Tài Sản. Tư Vấn Đầu Tư Toàn Cầu, Tư Vấn Tài Chính Cao.

Về Chúng Tôi

Cung cấp dịch vụ để tham gia vào các cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao.

Investment Plus Global Advisory & Investment là công ty tư vấn chuyên nghiệp, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn tài chính cao cấp, bao gồm:

  • Tư vấn M&A cho các lĩnh vực phat triển nhanh tại thị trường Việt Nam: Bất động sản, Y tế, Công nghệ, Sản xuất.
  • Quản lý đầu tư vào các tài sản sinh lợi cao và các công ty niêm yết.
  • Liên kết và hỗ trợ giao dịch các loại hàng hóa.

Thế Mạnh Cạnh Tranh

Dịch vụ ngân hang đầu tư của Invest Plus cung cấp các gói dịch vụ và sản phẩm đa dạng.
Mua bán và Sáp nhập
 Huy động vốn nợ, vốn cổ phần
 Dịch vụ niêm yết và chuyển đổi cấu trúc doanh nghiệp
 Tư vấn niếm yết và đầu tư
 Tái cấu trúc

Invest Plus bao quát nhiều lĩnh vực phát triển nhanh tại Việt Nam.

 Dược phẩm
 Hạ tầng
 Công nghệ
 Bán lẻ & Dịch vụ
 Bất động sản
 Tiện ích
 Ngân hàng, Tài chính tiêu dung, cho vay P2P và Chứng khoán
 Sản xuất công nghiệp và chất liệu

Tin Tức Công Ty

Lời Hứa Của Chúng Tôi Xây dựng mối quan hệ lâu dài cho các nhà đầu tư và các tập đoàn Việt Nam.

Dịch vụ Invest Plus đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư và người được đầu tư.

  • Kiến thức chuyên sâu.
  • Cơ cấu đầu tư hiệu quả với các lựa chọn linh hoạt
    và nhiều kinh nghiệm
  • Khả năng thực hiện đã được chứng minh.

YÊU CẦU MỘT CUỘC GỌI.

Bạn có muốn nói chuyện với một trong những cố vấn tài chính của chúng tôi qua điện thoại không? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay. Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi nếu bạn muốn.

Tôi muốn thảo luận: