Tư Vấn Đầu Tư Toàn Cầu
Tư Vấn Tài Chính Cao
Ngân hàng đầu tư Invest Plus cung cấp một bộ sản phẩm
và dịch vụ rộng rãi. Invest Plus bao gồm nhiều ngành công
nghiệp đang phát triển cao khác nhau tại Việt Nam.
Liên hệ
Cầu Nối Tài Chính Cho Các
Doanh Nghiệp Đang Phát Triển
Lãi suất ưu đãi
Quy trình nhanh chóng
Giải ngân chỉ trong 3 ngày
tìm hiểu thêm

Ưu Đãi Có Sẵn

Khu công nghiệp
Vị trí riêng
Dược phẩm
Vị trí riêng
Khóa học online
Vị trí riêng
Làm mát
Vị trí riêng
Nhà máy thủy điện
Vị trí riêng
Cơ sở hạ tầng
Vị trí riêng
Xây dựng
Vị trí riêng
Địa ốc
Vị trí riêng

Một Cố Vấn Tài Chính Đầy Đủ Dịch Vụ:

Ngân hàng đầu tư Invest Plus cung cấp một bộ rộng lớn các sản phẩm và dịch vụ:

 • Sáp nhập và mua lại
 • Nợ và vốn chủ sở hữu
 • Cổ phần hóa
 • Danh sách và tư vấn quy định địa phương
 • Tái cấu trúc tài chính

Kiến Thức Chuyên Sâu

Invest Plus bao gồm nhiều ngành công nghiệp đang phát triển cao ở Việt Nam:

 • Dược phẩm
 • Cơ sở hạ tầng
 • Công nghệ
 • Bán lẻ & Dịch vụ tiêu dùng
 • Địa ốc
 • Tiện ích
 • Ngân hàng, Tài chính tiêu dùng, cho vay P2P và môi giới chứng khoán
 • Sản xuất công nghiệp & vật liệu

Tìm kiếm một tư vấn kế hoạch kinh doanh giỏi nhất?