Tư Vấn Đầu Tư Toàn Cầu
Tư Vấn Tài Chính Cao
Ngân hàng đầu tư Invest Plus cung cấp một bộ sản phẩm
và dịch vụ rộng rãi. Invest Plus bao gồm nhiều ngành công
nghiệp đang phát triển cao khác nhau tại Việt Nam.
Liên hệ
Cầu Nối Tài Chính Cho Các
Doanh Nghiệp Đang Phát Triển
Lãi suất ưu đãi
Quy trình nhanh chóng
Giải ngân chỉ trong 3 ngày
tìm hiểu thêm

Danh Mục Hàng Hóa

Than
 • Loại: than antraxit, bitum, subbitum, than non
 • Nhà cung cấp: Vinacomin (độc quyền)
 • Chất lượng: khác nhau
 • Khả năng cạnh tranh về giá: cao
Dầu Khí
 • Loại: LNG, CNG, LPG
 • Nhà cung cấp: PV Gas (độc quyền)
 • Chất lượng: khác nhau
 • Khả năng cạnh tranh về giá: cao
Tấm Thép
 • Loại: tráng kẽm, tráng nhôm, tráng màu, ống thép, thép kết cấu
  Nhà cung cấp: Tập đoàn Hoa Sen (Top 1)
 • Chất lượng: trung bình cao
 • Khả năng cạnh tranh về giá: trung bình
Thép Xây Dựng
 • Loại: nhẹ, thép cây, kết cấu
 • Nhà cung cấp: Tập đoàn Hòa Phát (Top 1)
 • Chất lượng cao
 • Khả năng cạnh tranh về giá: cao

Trade on the go!