Các Dịch Vụ Của
Công Ty Chúng Tôi
Structured Finance Advisory.
Investment Management.
Commodities Trading Service.
Khám phá dịch vụ
Hỗ Trợ Toàn Bộ Quá
Trình Giao Dịch
Chúng tôi sử dụng mạng lưới rộng lớn của mình để đảm bảo các
phương pháp tiếp cận ban đầu thành công để nhắm mục tiêu kinh doanh.
Chúng tôi cung cấp giá trị thị trường ước tính của doanh nghiệp và chiến lược
đấu thầu mua lại tốt nhất.
tìm hiểu thêm

Tổng quan công ty

Investment Plus Global Advisory & Investment là công ty tư vấn chuyên nghiệp, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn tài chính cao cấp, bao gồm:

  • Tư vấn M&A cho các lĩnh vực phat triển nhanh tại thị trường Việt Nam: Bất động sản, Y tế, Công nghệ, Sản xuất.
  • Quản lý đầu tư vào các tài sản sinh lợi cao và các công ty niêm yết.
  • Liên kết và hỗ trợ giao dịch các loại hàng hóa.

Cung cấp dịch vụ để tham gia vào các cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao.

Lời hứa của chúng tôi

Dịch vụ Invest Plus đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư và người được đầu tư.

  • Kiến thức chuyên sâu.
  • Cơ cấu đầu tư hiệu quả với các lựa chọn linh hoạt và nhiều kinh nghiệm
  • Khả năng thực hiện đã được chứng minh.
 

Chúng tôi làm việc

Chơi Video

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Liên hệ với chúng tôi tại văn phòng tư vấn gần bạn nhất hoặc gửi yêu cầu kinh doanh trực tuyến.

Nhờ InvestPlus, Công ty For Kids đã tìm được một khoản vay với quy mô và kỳ hạn phù hợp với nhu cầu của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Nguyễn Tường Linh
Founder & CEO, For Kids Company

Tìm kiếm một tư vấn kế hoạch kinh doanh giỏi nhất?